Ontslag tijdens ziekte

In de eerste twee jaar dat uw arbeidsongeschikt bent, kan uw werkgever u in principe niet ontslaan. Wel moet zowel uw werkgever als uzelf al het mogelijke doen om terugkeer in uw functie te bewerkstelligen. Als terugkeer in uw functie niet tot de mogelijkheden behoort, is het de taak van uw werkgever om u andere passende arbeid aan te bieden. U hoeft niet alle passende arbeid te accepteren.

Ontslagvergunning via de CWI

Na twee jaar wordt ontslag tijdens ziekte wettelijk mogelijk. Uw werkgever kan daartoe bij de CWI een ontslagvergunning aanvragen. Hij moet dan wel kunnen laten zien dat hij voldoende zijn best heeft gedaan om u weer aan het werk te krijgen, en dat er binnen de organisatie geen mogelijkheden voor andere passende arbeid voorhanden zijn. Als uw werkgever daartoe niet in staat is, moet hij maximaal nog een jaar langer uw loon doorbetalen.

Ontbinding via de kantonrechter

Het komt voor dat een werkgever een zieke medewerker toch in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid kan ontslaan. Hij moet daartoe een verzoek tot ontbinding van het contract indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter kan instemmen met ontslag tijdens ziekte binnen de twee jaar bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een reorganisatie.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in ontslag tijdens ziekte

De wetgeving rondom ontslag is uitermate complex. Het is daarom heel belangrijk om in het geval van ontslag tijdens ziekte professionele rechtshulp in te schakelen.

De arbeidsjuristen van het Juridisch Platform zijn gespecialiseerd in ontslag tijdens ziekte en geven gratis advies via de telefoon en tijdens spreekuren overal in Nederland. Zij gaan er met u rustig voor zitten om uw situatie helder te krijgen. En ze kunnen daarna uw zaak in behandeling nemen en namens u contact opnemen met uw werkgever.

Vaak kunnen bij ontslag tijdens ziekte de kosten voor juridische bijstand op de werkgever worden verhaald. Als dat niet mogelijk is, betaalt u een gereduceerd tarief.

  • Bel ons om meteen een arbeidsjurist te spreken. Wij zijn te bereiken van 08.00 tot 19.00 uur.
  • Voor meer informatie kunt u tevens terecht op de hoofdsite van het Juridisch Platform.